Politica de confidentialitate

Cum prelucram datele dvs.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Molnar Iosif Nicolae I.I., persoană juridică română cu sediul în Laz (Sasciori), str. Principala 151, 516773, jud.Alba, număr de ordine în registrul comerţului F1/229/18.04.2016, cod unic de înregistrare 35971537 are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.